Bedrijfsprofiel

Erfgoed Installaties is in 2007 door ir. M.A.J. Kivit opgericht vanuit liefde voor techniek en (kunst)geschiedenis en passie voor historische gebouwen. Zo ontstond een unieke synthese!

Erfgoed Installaties combineert kennis van bouwhistorie, restauratie, bouwfysica en installatietechniek om zo goed mogelijk met uw gebouw, historisch interieur of museale collectie om te gaan én uiteraard met de daarbij horende technische installaties. Hierbij heeft Erfgoed Installaties zowel oog voor detail als voor de grote lijn.

Essentieel voor een goede samenwerking is betrokkenheid en duidelijke communicatie. De installateur, bouwhistoricus, restaurateur, conservator of rentmeester lijken namelijk verschillende talen te spreken. Daarom slaat Erfgoed Installaties de brug tussen de verschillende partijen met als resultaat het behoud van waardevolle cultuurhistorie.

De grote kracht van Erfgoed Installaties is de combinatie van de volgende kwaliteiten en vaardigheden:
• Luisteren en doorvragen;
• informatie structureren;
• (mee)denken op conceptueel niveau, bijvoorbeeld bij planvorming;
• verbanden zien en inzichtelijk maken;
• gecompliceerde zaken op een heldere manier uitleggen en in duidelijke rapportages weergeven;
• processtappen organiseren en
• duidelijk communiceren.