Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Erfgoed Installaties is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door Erfgoed Installaties op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken.

 Erfgoed Installaties besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Erfgoed Installaties alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

 Voor vragen omtrent juridische zaken kunt u contact opnemen met Erfgoed Installaties op telefoonnummer 06 - 302 65 939.