Haalbaarheidsstudie energieopwekking en –besparing landgoed Sevenaer

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Uitvoering: 2013

Achtergrond: Landgoed Sevenaer was oorspronkelijk, eind 14e eeuw, een versterkt kasteel met bijbehorende landerijen. In 1785 werd Huis Sevenaer, samen met tal van landerijen, verkocht aan de familie van Nispen. Omstreeks die tijd was het hoofdhuis kennelijk zwaar vervallen want in dit jaar onderging het een drastische verbouwing en werd het gemoderniseerd. In de loop van de 19e eeuw krijgt het hoofdhuis een lager dak. De spits van de traptoren werd vervangen door een plat dak met balustrade. De uitbouwtjes en de achtertoren verdwenen. Jonkheer Huub van Nispen neemt in 1947 het beheer over. Sinds 2011 vindt er een beperkte restauratie van het Polderhuis en het hoofdhuis plaats, in aanloop naar de herbestemming van diverse gebouwen op het landgoed. De panden van het landgoed vormen samen, met achter gelegen erf en bijgebouwen, een historisch ensemble. Daarnaast zijn de gebouwen aan de Wittenburgstraat en aan de Markt, een belangrijk onderdeel van de oude structuur van Zevenaar. Het landgoed is uniek doordat het aan de westkant direct overgaat in de stedelijke bebouwing.

Opdracht: De provincie Gelderland heeft duurzaamheid en behoud van monumenten hoog in het vaandel staan. Ze ondersteunt eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen met het, op een cultuurhistorisch verantwoorde wijze, besparen van energie. Door de provincie Gelderland is aan Erfgoed Installaties gevraagd de totale energievraag voor het landgoed in kaart te brengen. Ook is gevraagd om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om het landgoed de eigen energievraag te laten afdekken. Het Polderhuis, Markt 25, zal als eerste een nieuwe functie krijgen. Daarom dient in het bijzonder aandacht besteed te worden aan de maatregelen voor energiebesparing in het Polderhuis.

Aanpak: De monumentaliteit van de panden staat voorop. Aan de hand van opname op locatie en bouwkundige tekeningen werd het verwachte energiegebruik en de invloed van energiebesparende maatregelen hierop, uitgerekend. Voor zover reeds uitgevoerd zijn de bouwhistorische verkenningen van de verschillend panden bestudeerd om zo de waardestellingen te begrijpen. De waardestellingen zijn vervolgens gebruikt als basis voor mogelijke energiebesparende maatregelen.

Resultaat: Het verwachte energiegebruik na herbestemming is met een bandbreedte uitgerekend, zowel voor de afzonderlijke gebouwen als voor het landgoed als geheel. Er zijn verschillende mogelijkheden voor energieopwekking onderzocht. Afhankelijk van hoe de energievoorziening georganiseerd gaat worden zijn voor dit landgoed het verbranden van biomassa of het installeren van luchtwarmtepompen interessant. Voor het Polderhuis is onderzocht hoe de energieverliezen beperkt kunnen worden opdat een verwarmingsinstallatie met een kleiner vermogen geïnstalleerd kan worden. Dit heeft geresulteerd in aanbevelingen voor zowel bouwkundige maatregelen als gebruikersmaatregelen.