Energiescan Oude Calixtuskerk Groenlo

Opdrachtgever: Provincie Gelderland/ Stichting Oude Gelderse Kerken

Uitvoering: 2014

Achtergrond: De als rijksmonument aangewezen Oude Calixtuskerk te Groenlo ontleent haar bijzondere naam aan de heilige Calixtus die van ca. 217 tot 222 paus is geweest. Gebaseerd op een legende uit de zevende eeuw wordt hij als martelaar vereerd. De eerste vermelding van de kerk dateert uit de 13e eeuw. In de late middeleeuwen is de kerk gegroeid vanuit een eerdere kleinere tufstenen kerk waar geen gegevens meer van zijn. In de 16e en 17e eeuw wisselt de kerk herhaaldelijk van katholieke zijde naar protestantse zijde en terug. De katholieken krijgen de kerk terug met schade. Deze wordt telkens hersteld. In de 18e en 19e eeuw is er verschillende keren schade als gevolg van natuurgeweld en constructieve problemen. Op 24 februari 1945 wordt een deel van de zuidbeuk vernield door een vliegtuigbom. Ook deze schade wordt hersteld. Het beeld dat de kerk nu toont is het resultaat van een lange reeks van aanpassingen en restauraties, die al in 1672 is begonnen.

In 2007 is de Oude Calixtuskerk aangepast voor multifunctioneel gebruik. In de kerk is een tweedeling gemaakt tussen het koor en het schip. Het koor is de thuisbasis van de Hervormde Gemeente en dient als kerkelijk centrum voor de erediensten en nevenactiviteiten. Door middel van een glazen wand is het koor gescheiden van het schip. Deze ruimte van 600 m2 is geschikt voor verschillende soorten activiteiten en evenementen, zoals concerten, voorstellingen, exposities, symposia, lezingen en presentaties voor een groter publiek. In de kerk kunnen ook huwelijks- en begrafenisdiensten van alle gezindten worden gehouden. Daarnaast vormt ze het toneel voor de multimediashow “De Slag om Grolle” Dit is een voorstelling die de belegering en verovering van de oude vestingstad Groenlo in 1627 in beeld brengt.

Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) is de eigenaar van de kerk. De Stichting Oude Calixtus exploiteert de kerk in opdracht van Stichting Oude Gelderse Kerken. Ze verhuurt de kerk aan de Hervormde Gemeente Groenlo en aan andere partijen.

Opdracht: De provincie Gelderland heeft duurzaamheid en behoud van monumenten hoog in het vaandel staan. Een van de instrumenten die voor deze combinatie gehanteerd wordt is de energiescan. Eigenaren van monumentaal vastgoed konden een energiescan aanvragen bij de provincie. Door Stichting Oude Gelderse Kerken is een energiescan aangevraagd. Vervolgens is door de provincie Gelderland aan Erfgoed Installaties gevraagd de energiescan uit te voeren. De energiescan is in overleg met de eigenaar van het monument verfijnd tot onderzoek naar het verwarmen van de kerk omdat daar de grootste energiebesparing verwacht wordt.

Aanpak: Het project loopt nog.

Resultaat: Het project loopt nog