Haalbaarheidsstudie verwarming door biomassa op Wimpole Estate

Opdrachtgever: The National Trust for England, Wales & Northern Ireland.

Uitvoering: 2009

Vraag: Wimpole Estate heeft tegenwoordig een oppervlakte van 1.000 ha. Een deel hiervan betreft bos waaruit elk jaar, op basis van crop rotation, hout gehaald zou kunnen worden. Hiermee zouden mogelijk de gebouwen op het landgoed verwarmd kunnen  worden. Nu worden enkele gebouwen verwarmd door olie gestookte ketels. Andere gebouwen worden verwarmd door elektrische kachels, die in de daluren met warmte worden gebufferd. Onderzoek de mogelijkheden.

Aanpak: Erfgoed Installaties is begonnen met het in kaart brengen van de huidige verwarmingsmethoden en het energieverbruik. In aansluiting daarop is gezocht naar referentieprojecten binnen The National Trust. De daar op gedane ervaringen zijn vertaald naar de situatie van Wimpole Estate.

Resultaat: De hoeveelheid hout die mogelijk elk jaar geoogst zou kunnen worden is slechts voldoende voor het verwarmen van een enkel gebouw. Geadviseerd is om het hout eerst te versnipperen in plaats van meteen als stammen te verbranden. Om toch duurzamer om te gaan met energie zouden andere opties onderzocht kunnen worden. Te denken valt hierbij aan het installeren van PV cellen op het grote dakoppervlak van de home farm catering. Ook kan gezocht worden naar  alternatieven voor de elektrische verwarming. Het advies is geaccepteerd als onderdeel van "the carbon foot print reduction" missie.