Energiebesparing in de Domkerk van Utrecht

Opdrachtgever: Protestantse Gemeente Utrecht

Uitvoering: 2012 - 2013

Achtergrond: Op de plaats van het Romeinse Castellum Traiectum stond eeuwenlang een complex met een Romaanse kathedraal. In 1254 werd begonnen met de bouw van een Gotische kathedraal. Tussen 1254 en 1300 werden de kooromgang en de zuidelijke koorzijbeuk gebouwd. De noordelijke koorzijbeuk, toren en koorlantaarn werden tussen 1320 en 1400 gebouwd. Het dwarsschip werd tussen 1440 en 1479 opgetrokken. Aan het schip werd vanaf 1485 gewerkt totdat in 1517 de bouw stil kwam te liggen vanwege geldgebrek. Tijdens de beeldenstorm van 7 maart 1580 werden vernielingen aangericht waarvan de sporen nog steeds te zien zijn. Sinds 1581 is de kerk protestants. In 1674 zorgde een storm voor de instorting van het schip. Als gevolg daarvan zijn de Domtoren en de Domkerk nog steeds van elkaar gescheiden. Gedurende ongeveer anderhalve eeuw heeft het puin op het domplein gelegen. De Domkerk bestaat nu dus uit het koor met omgang en het dwarsschip.

De Utrechtse Dom is een van de vroegste voorbeelden van de Gotiek in Nederland en daarmee een van de voor ons belangrijkste Gotische monumenten.

Vraag: De Protestantse Gemeente Utrecht wil graag weten of de energiekosten omlaag gebracht kunnen worden en zo ja op welke manier.

Aanpak: Het onderzoek wordt in stappen uitgevoerd. Allereerst wordt in kaart gebracht of er kansen zijn voor energiebesparing in de Domkerk en waar de mogelijkheden daartoe gezocht moeten worden. In een vervolg kan verder ingegaan worden op de geïdentificeerde mogelijkheden. Met deze aanpak worden de kosten voor het onderzoek in de hand gehouden.

Resultaat: Het rapport van de eerste fase is geleverd.