Opdrachtgevers

Erfgoed Installaties richt zich op het historische deel van onze bebouwde omgeving, variërend van een landhuis, kasteel, paleis, boerderij, wind-molen, watermolen, watertoren, station, werkplaats, fabriek, kerk, klooster, fort, verdedigingswerk en kazerne tot een poortgebouw. Daarmee be-horen de diverse eigenaren en beheerders tot de opdrachtgevers van Erfgoed Installaties.

Voorbeelden van instanties en personen die Erfgoed Installaties graag inschakelen zijn:

• Organisaties voor monumentenbehoud;
• vennootschappen voor stadsherstel;
• particulieren die erfgoed in bezit hebben;
• musea die in een historisch gebouw gehuisvest zijn;
• overheidsdiensten die monumenten beheren en/ of onderhouden;
• stichtingen en verenigingen die cultureel of industrieel erfgoed beheren;
• maatschappijen die cultureel of industrieel erfgoed herontwikkelen;
• rentmeesters die zorg dragen voor buitenplaatsen of voor kerkgebouwen;
• architecten die werkzaam zijn in de restauratie;
• heemkundekringen en
• monumentenwachten en interieurwachters.