Quick scan verwarming PKN kerk in Olst

Opdrachtgever: Protestantse Gemeente te Olst

Jaar van uitvoering: 2015

Achtergrond: De kerk heeft een kort, breed en hoog eenbeukig schip, uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, en een gotisch koor dat omstreeks 1500 gebouwd is. De gemetselde gewelven van het schip zijn opnieuw aangebracht bij de restauratie van 1955 – 1957. De kerktoren dateert uit de dertiende eeuw. De bouw van de toren werd begonnen in romaanse stijl, voortgezet in vroeg gotische stijl en afgemaakt in laat gotische stijl. In het schip en in het koor zijn nog sporen aanwezig van een vroegere romaanse kerk. De stookruimte is later aangebouwd aan dit rijksmonument. De kerk is vernoemd naar de missionaris Willibrord.

Opdracht: De verwarmingsinstallatie heeft het einde van haar levensduur bereikt. Het aantal kerkgangers is klein ten opzichte van de capaciteit van het schip. Wat kan nu met de verwarming van het schip en het koor gedaan worden?

Aanpak: In een gesprek is eerst geïnventariseerd hoe de kerk nu gebruikt wordt, wat de plannen zijn voor de toekomst en wat er speelt met betrekking tot de technische installaties. Vervolgens is een opname uitgevoerd van de bouwkundige staat, de mogelijkheden voor hergebruik van de bestaande verwarmingsinstallatie of toepassing van andere nieuwe installaties.

Resultaat: De huidige verwarmingsinstallatie is waarschijnlijk eind jaren vijftig geïnstalleerd. Alleen de warmteopwekking is al minimaal een keer vervangen. Uniek is dat een deel van de stookruimte als een luchtbehandelingskast fungeert. Erfgoed Installaties bedacht een stappenplan voor de instandhouding van de verwarming. Kern van dit plan is zoveel mogelijk het historische principe te behouden maar daarnaast de luchtverwarming efficiënter te maken door moderne techniek toe te voegen. Zo wordt op twee manieren aan duurzaamheid gewerkt.