Vervanging van de elektrotechnische installaties in de Ulmer Münster

Opdrachtgever: Ingenieurbüro Walter Bamberger

Opdracht: 2010 – 2011

Achtergrond: De Münster van Ulm is de grootste Protestantse kerk van Duitsland. Met de bouw van de Münster werd in 1377 begonnen. Oorspronkelijk bedoeld als driebeukige hallenkerk is al snel besloten de kerk in Basilicavorm te bouwen met een hoog middenschip. De bouw heeft van 1543 tot 1844 stil gelegen. In het jaar 1890 werd de Westtoren voltooid. Daarmee was de bouw van de Münster na 513 jaar klaar.

Vraag: De technische installaties zijn in de afgelopen eeuw telkens opnieuw aangepast waardoor een niet eenduidige situatie ontstaan is waarvan nauwelijks documentatie beschikbaar is. Het Münsterbauamt Ulm heeft nu het plan de elektrotechnische installaties te laten vervangen. Door Ingenieurbüro Walter Bamberger is hiervoor een ontwerp gemaakt waarmee de historische bouwmassa zo min mogelijk aangetast wordt. Aan Erfgoed Installaties is door Ingenieurbüro Walter Bamberger gevraagd om een plan van uitvoering te bedenken waarmee de kerk haar religieuze en cultuurhistorische functie tijdens de ombouw kan blijven vervullen.

Aanpak: Van de bestaande elektrotechnische installaties is, in samenwerking met de huis-elektriciën, in kaart gebracht hoe de leidingen lopen en hoe de verschillende installaties met elkaar verbonden zijn. Kennis hiervan is noodzakelijk om te kunnen bepalen welke installatiedelen op welk moment van ombouw wel of niet afgeschakeld kunnen worden. Kennis hiervan is ook noodzakelijk om de kans op problemen tijdens de uitvoering te verkleinen.

Resultaat: Met de door opname ter plaatse verkregen kennis kon een fasering voor de ombouw opgesteld worden. Tevens kon het ontwerp geoptimaliseerd worden doordat nieuwe mogelijkheden voor kabeltracé's ontdekt zijn.