Vervanging verwarmingsketels van het voormalige vliegveld Ypenburg

Opdrachtgever: Informatiecentrum buitenplaats Ypenburg.

Uitvoering: 2008

Vraag: Het informatiecentrum is gevestigd in het stationsgebouw van het voormalige vliegveld Ypenburg. Voor de centrale verwarming stonden in de kelder op olie gestookte ketels. Deze moesten worden vervangen. Stoken op gas in een afgesloten ruimte zou een ontploffingsgevaar kunnen opleveren waarover brandweer en gemeente geen uitspraak wilden doen. Begeleid opdrachtgever en installateur naar het toepassen van gasdetectie als een gelijkwaardige oplossing voor een veilige stookruimte.

Aanpak: Erfgoed Installaties heeft een route uitgestippeld om te komen tot een door brandweer en gemeente geaccepteerde oplossing. Hierbij zijn leveranciers geselecteerd, die de voor deze situatie relevante gasdetectie apparatuur konden leveren, en aan opdrachtgever voorgesteld.

Resultaat: De centrale verwarming wordt nu gestookt op gas. Keuzes en relevante documenten zijn opgenomen in een dossiermap.